Popis

Organizátor:
River Service s.r.o.
Web:
www.riverservice.cz
Kontaktná osoba:
Mgr. Peter Sýkora
Kontakt:
e-mail: obchod@riverservice.cz

Komu je kurz/školenie určené
Kurz je zameraný na zoznámenie s konštrukciou a prevádzkou tlakových nádob, bezpečnostné predpisy, závady a ich odstraňovanie, havárie a preventívne opatrenia. Na konci školenia je vydané príslušné osvedčenie.

Druhy revízií a skúšanie nádob:

Predvolené revízia sa vykonáva pred uvedením nádoby do prevádzky. O výsledku musí byť vyhotovená revízna správa, ktorá je prílohou pasportu. Túto revíziu vykonávame štandardne k montovaným vzdušnikom.

Prevádzkové revízie: prvé prevádzkové revízie sa prevádza do dvoch týždňov po začatí prevádzky tlakovej nádoby a ďalšie pravidelne najneskôr vždy po roku od predchádzajúcej prevádzkovej prehliadky. Zabezpečovať pravidelné prevádzkové revízie je povinnosťou prevádzkovateľa tlakovej nádoby. Tieto pravidelné prevádzkové revízie vykonávame taktiež, po dohode so zákazníkom.

Prevádzkové revízií sa kontroluje najmä:

  1. celkový stav nádoby, bezpečnostné výstroje regulačných uzatváracích a blokovacích zariadení, meracích prístrojov a pod.
  2. či zariadenie podľa bodu 1. sú udržiavané, kontrolované a či je vedená predpísaná dokumentácia
  3. spôsob prevádzky
  4. čistota a poriadok v okolí nádoby a bezpečný prístup k nádobám
  5. či sú výrobné štítky čitateľné a nepoškodené

Vnútorné revízie: posudzuje sa stav nádoby na vonkajšie a vnútornej strane vrátane všetkých výstupov a výstroje. Vnútorná revízia sa vykoná v termíne nie dlhšie ako 5 rokov s prihliadnutím ku truk ci, stavu a veku nádoby, prevádzkovému médiu a zvláštnym prevádzkovým podmienkam.

Skúška tesnosti sa vykonáva po každej vnútornej revízii a to prevádzkovým pretlakom. Vykonáva sa spravidla hydraulicky alebo pneumaticky.

Tlaková skúška sa vykonáva najneskôr 1x za 9 rokov od predchádzajúcej tlakovej skúšky skúšobným pretlakom. Vykonáva sa spravidla vodou alebo inou nehorľavou kvapalinou a to:

  • po každej oprave alebo rekonštrukciu
  • po prevádzkovej prestávke dlhšej ako 2 roky, ak je to na základe vnútornej revízie potrebného obdobia
  • po premiestnení nádoby, ak je to podľa vnútornej revízie nutné po prekročení najvyššieho

prevádzkového tlaku, alebo teploty, pri ktorých mohlo dôjsť k zhoršeniu kvality, alebo mechanických vlastností materiálu stien nádoby.

INFORMÁCIE

Školiteľ: River Service s.r.o.Termín začatia: otvorený kurzDĺžka trvania: 1 deň, 8 hodínLokalita: Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Doplnkové info: V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály

Dopyt na iný termín

Video a foto

Video a foto

Referencie

Referencie