Popis

Organizátor:
River Service s.r.o.
Web:
www.riverservice.cz
Kontaktná osoba:
Mgr. Peter Sýkora
Kontakt:
e-mail: obchod@riverservice.cz

Komu je kurz/školenie určené
Každý manažér by mal rozumieť konfliktom a vedieť ich riešiť. Tento kurz umožní účastníkom lepšie porozumieť vzniku, priebehu i významu konfliktov. Absolventi kurzu sa naučia rozlíšiť rôzne typy konfliktov, prehodnotiť svoje stratégie ich zvládania a naučia sa efektívnemu riešeniu konfliktov.

Ciele:
Absolvent kurzu bude schopný definovať príčiny konfliktov a ich vplyv na efektivitu tímu, vytvárať stratégie ich účinného zvládania, podporovať a riadiť konštruktívne konflikty vo svojom tíme, hľadať cesty pre zlepšenie podmienok tak, aby nevznikali deštruktívne konflikty. Naučia sa analyzovať svoje správanie v záťažovej situácii, účinne sa presadzovať pri plnom rešpektovaní svojho okolia a lepšie zvládať svoje emócie v záťažových situáciách.

Obsah:
Konflikty v tímoch a podniku. Predchádzanie konfliktom. Úloha manažéra v konfliktných situáciách. Techniky riadenie a riešenie konfliktov. Zvládanie negatívneho správania, obmedzovaniu osobných nezhôd. Tréning zvládanie konfliktných situácií.

metodika
Interaktívny výklad s diskusiou, autodiagnostické testy, manažérske hry, cvičenia, modelové situácie, skupinová práca, workshop.

určené
Manažérom stredných a vyšších pozícií, projektovým manažérom, všetkým členom pracovných tímov, ktorí sa chcú naučiť riadiť konflikty spôsobom vedúcim k zvýšeniu efektivity ich tímu a eliminovať nežiaduce konflikty

INFORMÁCIE

Školiteľ: River Service s.r.o.Termín začatia: otvorený kurzDĺžka trvania: 1 dni, 8 hodínLokalita: Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Doplnkové info: V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály a potvrdenie o absolvovaní školenia

Dopyt na iný termín

Video a foto

Video a foto

Referencie

Referencie