Popis

Organizátor:
River Service s.r.o.
Web:
www.riverservice.cz
Kontaktná osoba:
Mgr. Peter Sýkora
Kontakt:
e-mail: obchod@riverservice.cz

Komu je kurz/školenie určené
V súvislosti s novými zmenami v legislatíve, je každá osoba, ktorá vykonáva prácu vo výške viac ako 1,5 metra nad voľnou hĺbkou alebo pri výkope hlbšom
ako 1,3 metra povinná mať na túto činnosť odbornú spôsobilosť.

Odbornú spôsobilosť na výkon prác vo výške a nad voľnou hĺbkou bez použitia horolezeckej
a speleologickej techniky môžete získať školením. Po jeho úspešnom absolvovaní Vám bude vystavený doklad o odbornej spôsobilosti na výkon prác vo výške a nad voľnou hĺbkou. V zmysle legislatívnych predpisov je povinnosť absolvovať opakované školenie 1x 12 mesiacov.

Za práce vo výške a nad voľnou hĺbkou bez použitia špeciálnej techniky sa považujú práce:

  • vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy (najmä murári, klampiari, údržbári, opravári, elektrikári, maliari, vodiči nákladných motorových vozidiel a mnoho ďalších)
  • z pohyblivej pracovnej plošiny,
  • z rebríka vo výške nad 5 m,
  • pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3 m (kde hrozí utopenie, zapadnutie v jamách
    a nádržiach s vodou, vápnom, maltou, zasypanie materiálom alebo iné nebezpečenstvo poškodenia zdravia).

Ponúkame Vám:

  • základné školenie – na získanie dokladu o odbornej spôsobilosti
  • opakované školenie – 1 x za 12 mesiacov (podľa Vyhlášky 147/2013 Zb.)

Školenia vykonávajú naši lektori, ktorí majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti.

Po úspešnom absolvovaní školenia účastník obdrží písomný doklad (záznam) pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou.

INFORMÁCIE

Školiteľ: River Service s.r.o.Termín začatia: otvorený kurzDĺžka trvania: 1 deň, 8 hodínLokalita: Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Doplnkové info: V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály

Dopyt na iný termín

Video a foto

Video a foto

Referencie

Referencie