Popis

Organizátor:
River Service s.r.o.
Web:
www.riverservice.cz
Kontaktná osoba:
Mgr. Peter Sýkora
Kontakt:
e-mail: obchod@riverservice.cz

Komu je kurz/školenie určené

Pointou kurzu je osvojenie si komplexu odborných poznatkov, aby bezpečnostní technici vedeli zisťovať, posudzovať a hodnotiť úrazové a havarijné riziká a zdroje a príčiny vzniku nežiaducich udalostí. Vďaka kurzu budú účastníci schopní zabezpečiť vypracovanie systému poskytovania a používania OOPP, vypracovať interné predpisy a pokyny k BOZP, vypracovať a viesť dokumentáciu a spolupracovať pri tvorbe koncepcie politiky bezpečnosti práce a vykonávaní školení. Cieľ kurzu: Absolvent kurzu pozná a v praxi aplikuje vedomosti o postupoch a metódach práce podporujúcich bezpečnosť práce.

Obsah kurzu:

1.Všeobecné požiadavky 30 hod.

2.Osobitné požiadavky 134 hod.

3.Konzultácie a overovanie vedomostí 12 hod.

Absolventi kurzu získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou na základe akreditácie Národným inšpektorátom práce.

V cene kurzu je kompletná výučba, obedy, učebné materiály, záverečná skúška a vydanie osvedčenia.

Cieľová skupina:

Kurz je určený predovšetkým pre žiadateľov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika podľa zákona a osobám so záujmom pôsobiť v oblasti BOZP.

INFORMÁCIE

Školiteľ: River Service s.r.o.Termín začatia: otvorený kurzDĺžka trvania: 18 dni, 176 hodínLokalita: Bratislava, Pieštany
Doplnkové info: V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, občerstvenie a certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade záujmu Vám radi rezervujeme ubytovanie a obedy v mieste konania kurzu.

Dopyt na iný termín

Video a foto

Video a foto

Referencie

Referencie