Popis

Organizátor:
River Service s.r.o.
Web:
www.riverservice.cz
Kontaktná osoba:
Mgr. Peter Sýkora
Kontakt:
e-mail: obchod@riverservice.cz

Komu je kurz/školenie určené
Absolvent sa naučí vyberať z ponúknutých modelov ten, ktorý je vhodný pre jeho konkrétne podmienky a prakticky ho použiť. Absolvent sa naučí, ktoré nákladové položky ako započítať, pozornosť bude venovaná najmä rozpočtovaniu nepriamych, fixných a režijných nákladov na jednotlivé výkony. Absolventi sa naučia praktickým výpočtom, operatívnemu využitiu modelov aj v zjednodušených variantoch. Absolventi budú schopní efektívnejšie komunikovať o ekonomických vplyvoch jednotlivých procesov v podniku.

obsah kurzu:
Nákladová štruktúra a kalkulačné modely. Fixné a variabilné náklady, model bodu zvratu. Multikriteriálne rozpočtové modely. Priame kalkulácie. Kalkulácia pomocou marže, taríf a noriem. Čo a kedy započítať do kalkulovanej ceny. Trhová cena a kalkulácia nákladov. Praktické výpočty a príklady. Základy controllingové kalkulácie.

Cieľová skupina
Kalkulantom, manažérom ľubovoľného zamerania, obchodníkom, TOP manažérom menších firiem, konateľom. Pre efektívne zvládnutie kurzu sú odporúčané znalosti v rozsahu kurzov “Účtovné výkazy pre manažérov neekonómov” alebo “Finančné riadenie pre manažérov neekonómov”.

INFORMÁCIE

Školiteľ: River Service s.r.o.Termín začatia: otvorený kurzDĺžka trvania: 2 dni, 16 hodínLokalita: Bratislava
Doplnkové info: V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, občerstvenie a certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade záujmu Vám radi rezervujeme ubytovanie a obedy v mieste konania kurzu.

Dopyt na iný termín

Video a foto

Video a foto

Referencie

Referencie