Popis

Organizátor:
River Service s.r.o.
Web:
www.riverservice.cz
Kontaktná osoba:
Mgr. Peter Sýkora
Kontakt:
e-mail: obchod@riverservice.cz

Komu je kurz/školenie určené
Finančný controlling sa stará o systematické investičné plánovanie, kontrolu a riadenie investíciám a ich rentability. Úlohou controllingu je zaistenie likvidity a určeniu krátkodobej a dlhodobej potreby kapitálu. Podstatnou súčasťou controllingu je tiež zaistenie efektívnosti prostriedkov, ktoré sú na tento účel k dispozícii. Pri plánovaní investícií je potrebné vidieť ich súvislosti s finančným plánovaním a zmenami vo výsledku firmy, ktoré plánovanie investícií ovplyvňuje.

Investície – kategórie projektov; Priebeh investičného procesu; formy financovania.

Metódy hodnotenia návratnosti investícií (NPV, doba návratnosti, IRR, PI).

Príklady – plánovanie, kontrola a riadenie investícií a ich rentability.

Finančný controlling:

Stanovenie finančných cieľov a riadenie finančnej politiky firmy

Zdroje údajov a ich spracovanie pre potreby finančného controllingu.

Interpretácie výsledkov finančných analýz a tvorba reportov.

Obsah a štruktúra finančného plánu ako nástroj riadenia firmy.

Tvorba finančných plánov pre potreby získavaním zdrojov  od externých inštitúcií.

Profesionálny finančný plán a metodika jeho zostavenia, finančná prognóza a prognóza výsledkov firmy.

Cieľová skupina:

Program je určený pre finančných kontrolórov, odborníkov v oblasti financií a účtovníctva, líniových manažérov s controllingovými úlohami, expertov vsetkych odborov, ktorý sa chcú rozvíjať v controllingu. Odporúčame aj pre manažment firiem, členov dozorných rád.

INFORMÁCIE

Školiteľ: River Service s.r.o.Termín začatia: otvorený kurzDĺžka trvania: 1 deň, 8 hodínLokalita: Bratislava
Doplnkové info: V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, občerstvenie a certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade záujmu Vám radi rezervujeme ubytovanie a obedy v mieste konania kurzu.

Dopyt na iný termín

Video a foto

Video a foto

Referencie

Referencie