Popis

Organizátor:
River Service s.r.o.
Web:
www.riverservice.cz
Kontaktná osoba:
Mgr. Peter Sýkora
Kontakt:
e-mail: obchod@riverservice.cz

Komu je kurz/školenie určené

Účastníci kurzu nadobudnú dostačujúce znalosti finančného manažmentu a zručnosti pre investičný controlling a efektivitu vynakladania kapitálu v spoločnosti. Naučia sa pripraviť finančnú analýzu spoločnosti, správne implementovať jej výsledky a eliminovať možné nesprávne manažérske rozhodnutie a jeho dopady na samotnú spoločnosť. Kurz je vhodný pre finančných a projektových manažérov, riaditeľov spoločností, majiteľov firiem ako aj širokú odbornú verejnosť.

Obsah kurzu:

  1. Princíp tvorby zisku a kladných finančných tokov
  2. Pozícia podnikateľského subjektu v distribučnom reťazci (dodávatelia – podnikateľský subjekt – odberatelia)
  3. Produktové portfólio – významný aspekt tvorby zisku
  4. Obchodný a finančný plán – nástroj riadenia výnosov, nákladov a finančných tokov
  5. Náklady – podstata tvorby budúcich výnosov
  6. Výnosy – primárna tvorba zisku
  7. Finančné toky
  8. Finančná analýza podnikateľského subjektu: Fundamentálna analýza * Technická analýza * Analýza účtovných výkazov * Analýza pomerových ukazovateľov * Bankrotové a bonitné modely
  9. Prípadová štúdia: Finančná analýza obchodno–výrobnej firmy

S lektorom z odbornej praxe preberiete konkrétne metódy na praktických príkladoch. Tiež budete mať možnosť prekonzultovať konkrétne problémy z vašej spoločnosti týkajúce sa preberanej témy.

Cieľová skupina

Finančné riadenie a finančná analýza sú nástrojom tvorby a kontroly finančného zdravia podnikateľského subjektu

INFORMÁCIE

Školiteľ: River Service s.r.o.Termín začatia: otvorený kurzDĺžka trvania: 3 dni, 24 hodínLokalita: Bratislava
Doplnkové info: V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, občerstvenie a certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade záujmu Vám radi rezervujeme ubytovanie a obedy v mieste konania kurzu

Dopyt na iný termín

Video a foto

Video a foto

Referencie

Referencie