Popis

Organizátor:
River Service s.r.o.
Web:
www.riverservice.cz
Kontaktná osoba:
Mgr. Peter Sýkora
Kontakt:
e-mail: obchod@riverservice.cz

Komu je kurz/školenie určené

Angličtina na každodennú komunikáciu – polo-intenzívny, konverzačný kurz

Popis kurzu:

Cieľom kurzu je získať a prehĺbiť komunikačné kompetencie v anglickom jazyku od jazykovej úrovne B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Kurz vedie skúsený kreatívny lektor – native speaker.

Obsah kurzu:

Štruktúra kurzu je zameraná na zlepšovanie komunikačných kompetencií študenta, na hodine sa konverzuje vždy na určitú tému, dôraz sa kladie na zapojenie študenta do rozhovoru v maximálnej možnej miere. Gramatika sa preberá v takom množstve, aby bola nápomocná správnej komunikácii.

Počet študentov v skupine: 5 –10.

Intenzita prípravy: 1,5 hodiny dvakrát týždenne.

Rozvrh: pondelok a streda, 18,00 – 19,30

Cieľová skupina:

Tento program je určený pre Slovákov a cudzincov s pobytom v zahraničí alebo na Slovensku, hľadajúcich príležitosť štúdia angličtiny bez používania slovenského jazyka ako kontaktného jazyka.

Certifikát Osvedčenie o ukončení kurzu vydané v zmysle príslušnej vyhlášky.

INFORMÁCIE

Školiteľ: River Service s.r.o.Termín začatia: otvorený kurzDĺžka trvania: 3 mesiace, 36 hodínLokalita: Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Doplnkové info: V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály.

Dopyt na iný termín

Video a foto

Video a foto

Referencie

Referencie