Popis

Organizátor:
River Service s.r.o.
Web:
www.riverservice.cz
Kontaktná osoba:
Mgr. Peter Sýkora
Kontakt:
e-mail: obchod@riverservice.cz

Komu je kurz/školenie určené
Každý manažér potrebuje vo svojej práci jednať s mnohými ľuďmi. Napriek tomu má niekedy pocit, že to nie je jeho silná stránka. Prečo sa nám s niekým komunikuje dobre a s niekým nie? Prečo vznikajú zložité situácie a komplikované vzťahy? Do akej miery je príčina v nás a ako naopak jednať s niektorými problémovými typy ľudí? To všetko je obsahom kurzu “Ako úspešne jednať s ľuďmi – lepšou sebapoznania a poznania druhých”. Dozviete sa mnohé o sebe, o tom, ako Vás vidia druhí aj ako tieto informácie využiť.

Ciele:
Absolvent bude pripravený identifikovať silné a slabé stránky svojej osobnosti a pracovať s nimi. Zlepší svoj imidž a schopnosť vytvárať dobrý dojem. Naučia sa lepšie nadväzovať kontakty s ľuďmi a pozitívne na nich pôsobiť. Bude vytvárať a rozvíjať dobré vzťahy vnútri svojho tímu aj mimo neho a pozitívne viesť svoje rokovania.

Obsah:
Osobnosť človeka a medziľudské vzťahy. Pôsobenie na druhých ľudí a prvý dojem. Testy a cvičenia zamerané na sebapoznanie a poznanie druhých. Sebavedomie, sebaúcta a naše hodnoty. Ako vytvárať a rozvíjať dobré vzťahy. Nácvik zvládanie ťažkých situácií podľa požiadaviek a potrieb účastníkov.

metodika
Interaktívny výklad s diskusiou, autodiagnostické testy, tréning vo dvojiciach s pozorovateľom, workshop, cvičenie, modelové situácie, skupinová práca, individuálne spätná väzba lektora.

určené
Manažérom, ktorí chcú lepšie spoznať seba samého a naučiť sa efektívne jednať s rôznymi typmi ľudí v rôznych situáciách, nájsť svoje silné a zlepšiť svoje slabé stránky v tejto oblasti. Tento kurz považujeme za základný vstup do manažérskeho vzdelávania v oblasti osobného rozvoja.

INFORMÁCIE

Školiteľ: River Service s.r.o.Termín začatia: otvorený kurzDĺžka trvania: 2 dni, 16 hodínLokalita: Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Doplnkové info: V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály a potvrdenie o absolvovaní školenia

Dopyt na iný termín

Video a foto

Video a foto

Referencie

Referencie